Доведення митної вартості товарів

Доведення митної вартості - це оформлення і збір документів, які підтверджують ціну вантажу, що перевозиться. Митна вартість є основою для розрахунку митних платежів, тому вона особливо ретельно перевіряється співробітниками митних органів. Спроби її умисного заниження призводять до фінансової та кримінальної відповідальності. Співробітники митних органів мають право не прийняти заявлену в документах митну вартість, що часто призводить до збільшення митних платежів. Процедура неприйняття заявленої декларантом митної вартості називається «коригуванням митної вартості». Це стало причиною багатьох незакритих або провальних угод на міждержавному рівні.

Визначення і способи розрахунку митної вартості товарів.

Відповідно до Митного Кодексу України митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари. Відомості про митну вартість товарів використовуються також для нарахування митних платежів та розрахунку податкового зобов’язання, визначеного за результатами документальної перевірки. Тобто, декларування митної вартості та її доведення є одним із основних показників прогнозованості та успішності імпортної операції.

Наші працівники з великою відповідальністю ставляться до попереднього аналізу всіх товаро-супровідних документів при ввезенні першої партії вантажу. Важливою є наявність необхідних документальних підтверджень усіх без винятку числових складових митної вартості товару. У разі необхідності ми готуємо рекомендації щодо формування пакету додаткових документів, таких як: каталоги, прайс-листи, інформація з відкритих джерел Інтернету, експертні висновки щодо рівня ринкової вартості ідентичних та аналогічних товарів, інше.

Митним Кодексом України визначено вичерпний перелік як документів, так і підстав, за умов яких можуть надаватись запити на додаткову інформацію з цього приводу. Ми готові відстоювати Ваші інтереси у цій площині.

Слід зазначити, що реальна ситуація в питаннях перевірки правильності декларування митної вартості дещо відрізняється від процедур, прописаних у нормативно-правових актах, та більше залежить від самого розміру заявленої митної вартості у порівнянні з цифровими значеннями по Україні. Тому, час від часу виникають ситуації по коригуванню митної вартості.

Щоб уникнути затримок у митному оформленні вантажу багато учасників ЗЕД погоджуються з рішенням про коригування митної вартості. А це, в свою чергу, може зробити саму імпортну операцію неприбутковою та ускладнити подальшу реалізацію проекту.

На нашу думку з коригуванням митної вартості потрібно боротися. Тим більше, що законодавчо декларант наділений достатньо широкими правами у цьому питанні.

Відстоювання прав імпортера починається на етапі подачі митної декларації.

Найнадійніший спосіб «захистити» митну вартість - подати незаперечні документи в її доказ.

В випадку отримання запиту митного органу на надання додаткових документів для підтвердження витрат на товар - фахово оформити та своєчасно надати юридично обгрунтовані додаткові документи, а знання процедурних особливостей самого процесу доведення заявленої митної вартості практично у всіх випадках дозволяє не допустити будь-якого корегування митної вартості та залишити суму митних плптежів на попередньому рівні.

У випадку коригування митної вартості - не погодитись з встановленим митним органом розміром митної вартості та здійснити декларування товарів у відповідності до ст. 55 Митного Кодексу України з подальшим юридичним доведенням рівня заявленої митної вартості.

Як додатково юридично значимий документ використовувати Висновки уповноважених експертних установ щодо рівня ринкової вартості товарів, отримувати їх самостійно від імені наших партнерів.

Наша компанія має великий досвід багаторазового та успішного проходження процедури доказування митної вартості для наших партнерів Дізнайтеся більше про те, як правильно розрахувати митну вартість і митні платежі у фахівців нашої компанії.

Логістична компанія «Інтерсервіс» спеціалізується на захисті економічних інтересів наших партнерів, в тому числі при митному оформленні імпортних вантажів.