Класифікація товарів згідно УКТ ЗЕД

Якби в кожній країні випускалося кілька видів товарів, не було б особливої необхідності в існуванні якої-небудь спеціальної номенклатури товарів. Функціонування економіки практично будь-якої країни припускає імпорт і експорт тисяч видів різних товарів, а також наявність системи, що дозволяє однозначно застосовувати заходи тарифного й нетарифного регулювання до тих або інших товарів. Для цього створений УКТ ЗЕД - Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Митні органи на сьогодні особливу увагу зосереджують на перевірці правильності визначення коду товару відповідно до УКТ ЗЕД, достовірності описової інформації для цілей класифікації, повноті оподаткування.

Митний брокер – професійний учасник митних відносин у сфері митного декларування, найбільш підготовлений для того, щоб надати послуги та допомогу у цьому питанні. Неодноразово для цілей класифікації нашим працівникам приходилось ставати хіміками, фізиками, інженерами, технологами та аграріями. Визначення коду потребує наявності ґрунтовних знань у дуже багатьох сферах життя. Для визначення товарного коду необхідно мати чітку інформацію: - Що собою являє даний товар? - Із чого він виготовлений? - Для чого він використовується?- У якому вигляді він використовується? - Чи єдине це можливе місце в класифікаторі товарів?

Будь-який вид реального товару може бути віднесений до певного класифікаційного угруповання гармонізованої системи. Товарів, що не піддаються класифікації, не існує. Водночас існує ризик того, що без ґрунтовного та професійного аналізу класифікації того чи іншого товару та врахування різниці оподаткування при спірності питання віднесення товару до того чи іншого коду УКТ ЗЕД, суб’єкт ЗЕД в подальшому може зіткнутися з проблемою донарахування митних платежів та, відповідно, з штрафними санкціями.

Наша команда, розуміючи всю відповідальність, завжди комплексно підходить до питань визначення коду УКТ ЗЕД та формування опису товару. Для цього ми використовуємо всі наявні джерела інформації, в тому числі базу класифікаційних рішень України, Європейського Союзу, Всесвітньої Митної Організації, інше.

Враховуюче все це, наша професійна команда забезпечить надійний процес визначення коду товару та вирішить складні та нестандартні ситуації, що виникають у процесі митного оформлення.